Language: 简体中文 English
Home > Organizations

Organizations

OrganizersThe Society of Chinese Bioscientists in America (SCBA)Yunnan UniversityThe Genetics Society of China

SponsorYunnan University

Co-SponsorsThe Genetics Society of Yunnan Province, The Chinese Society for Microbiology, The Mycological Society of China

Presidents

Paul Liu (The Society of Chinese Bioscientists in America)

Keqin Zhang (Yunnan University)

YongbiaoXue (The Genetics Society of China)

 Secretary General

Jianming Xu (The Society of Chinese Bioscientists in America)

Minghe Mo (Yunnan University)

Academic Committees

DirectorLinheng Li

Vice directorJiayou Chu

CommitteesRuihua Chen, Chuxia Deng, Chen Dong, Hongkui Deng, Xingjian Gong, Naihe Jing, Chuan He, Xi He, Paul Liu, Yang Liu, Xinhua Lin, JieQiao, Jianming Xu, Hao Wu, Zilong Wen, YongbiaoXue, Huanming Yang, Lihua Yu, Keqin Zhang, Yimin Zou.

Advisory committees

DirectorXuetao Cao

Vice directorZihe Rao

CommitteesZhu Chen, Guoqiang Chen, Xiaofeng Cao, JianfangGui, Fuchu He, Li Jin, Hualiang Jiang, Le Kan, Jiayang Li, Peng Li, Fuwen Wei, Xiaodong Wang, Yixin Zeng, Yaping Zhang, Qi Zhou, Zuoyan Zhu, XiaoliangXie, Guoliang Xu.

Secretariat

Keqin Zhang, Jianming Xu, Lingheng Li, Xuegang Wang, Chenggang Zou, Kaifang Ji, Minghe Mo, Peiji Zhao, Jing Lu, Daobo Cao, Haibin Sun.

Local Organizing Committees

Keqin Zhang, Zhibo Chen, HongyunDuan, Xiaowei Huang, Kaifang Ji, Hao Li, Lianming Liang, Jing Lu, Tong Liu, Yajun Liu, Minghe Mo, Li Ning, Yun Shen, Wei Yang, Jinkui Yang, Lu Wang, Chunbin Yu, Li Yu, Xuejie Zhang, Chenggang Zou, Peiji Zhao.